Čistá mobilita České Budějovice

Výhody a nevýhody

Výhody:
• Nižší náklady na provoz vozidla v důsledku nižší ceny paliva.
• Menší hlučnost automobilů poháněných CNG.
• Použití paliva v plynném skupenství vede k vytvoření homogenní směsi a k rovnoměrnějšímu plnění válců motoru.
• Větší oktanové číslo zemního plynu umožňuje použít u zážehových motorů vyšší stupeň komprese, a tím zvýšit tepelnou účinnost motoru.
• Nedochází ke znečistění motorového oleje palivem a úsadami, což vede ke zvýšení životnosti olejů, a tím ke snížení nákladů souvisejících s výměnou oleje.
• Nižší emise aromatických uhlovodíků (včetně benzenu), polyaromatických uhlovodíků (včetně karcinogenních), tuhých částic a u motorů spalujících CNG i menší emise nemetanových uhlovodíků (NMHC).

Nevýhody:
• Zvýšení nákladů na palivovou soustavu, případně přestavbu motoru.
• Snížení užitné nosnosti automobilu vlivem hmotnosti zásobních tlakových lahví.
• Zmenšení zavazadlového prostoru u osobních automobilů, resp. nárůst výšky autobusů, v důsledku instalace tlakových lahví.
• Dodatečné náklady na bezpečnostní a technické úpravy garáží a servisních zařízení.