Čistá mobilita České Budějovice

Alternativní doprava

Alternativní způsoby dopravy (eko-carsharing, bikesharing, Bike&Ride…)

CARSHARING

Carsharing spočívá ve sdílení automobilu více uživateli, pro které by bylo pořízení a provozování vlastního automobilu neekonomické. Je vhodné nejen pro ty, kdo automobil nevlastní nebo ho potřebují pouze občas.

Carharing může být provozován formou spoluvlastnictví jednoho automobilu více osobami, které se podílejí na nákladech na jeho provoz a údržbu, v rovině neoficiální či oficiální. Další formou provozování carheringu je forma podnikatelská.

Do první kategorie patří v České republice zejména sdílení automobilu v rámci rodiny. Další, méně rozšířenou formou, jsou spolky či družstva. Tato forma funguje zejména ve větších městech, ve kterých se carsharing dobře doplňuje s využitím MHD, jízdou na kole a chůzí. V Českých Budějovicích zatím oficiální nekomerční formy carharingu využít nelze, ale dobrým příkladem nám může být např. sdružení Autonapůl http://www.autonapul.org, které umožňuje využívat sdílené vozy v Brně, Praze, Plzni, Liberci, Ostravě, Pardubicích a Hradci Králové. Vzniklo jako první svého druhu v České republice v roce 2003. Aktuálně (2016) jeho flotila čítá 40 vozů.

Světová historie carsharingu sahá do 80. let 20. století, kdy se ve Švýcarsku a Německu začaly rozvíjet první komerčně úspěšné carharingové organizace. V 90. letech se začíná prosazovat v Rakousku, Nizozemí, Itálii, Belgii, Velké Británii, Skandinávii a ve Španělsku a postupně i v mnoha dalších zemích, včetně rozvojových.

Do druhé kategorie řadíme veřejné půjčovny automobilů.

Veřejné půjčovny aut v Českých Budějovicích:

Petr Mojha – Autopůjčovna           

Adresa: Dobrovodská 1015/77, 370 06 České Budějovice

Telefon:387 410 374

Autopůjčovna Sixt

Adresa: Nemanická 437/5, 370 10 České Budějovice

Telefon:777 922 173

Hertz Autopůjčovna s.r.o.

Adresa: Karolíny Světlé 540/6, 370 04 České Budějovice

Telefon:225 345 091

Jiří Táborský – Autopůjčovna

Adresa: J. Š. Baara 1648/35, 370 01 České Budějovice

Telefon:387 312 323

Carsharing přispívá k ochraně životního prostředí, snižuje počet automobilů na silnicích a potřebu parkovacích míst.

 

SPOLUJÍZDA

Jedním ze způsobů udržitelného způsobu dopravy je spolujízda. V podstatě se jedná o autostop po internetu. Řidič přibere do svého vozu pasažéra a za předem domluvený poplatek ho dopraví na místo určení. Existuje řada internetových zprostředkovatelů, jejichž prostřednictvím si lze spolujízdu domluvit, vyzkoušet můžete např.  www.blablacar.cz nebo www.jizdaspolu.cz. Na facebooku fungují skupiny, kde si lze domluvit spolujízdu z Českých Budějovic do Prahy, Brna, Jihlavy, na severní Moravu atd.

Cena je zpravidla o 20 – 30,- Kč levnější, než autobus.

Vytíženost osobních automobilů, a to zejména ve všedních dnech, je minimální a jejich počet na silnicích nepřetržitě roste. Dle průzkumu společnosti Stemmark, který si nechal na podzim roku 2016 vypracovat českobudějovický magistrát, používá na dopravu do Českých Budějovic z okolních obcí automobil 52 % lidí. Po vnitřním městě se jich pak vozem pohybuje 33 %. Spolujízda by mohla být jedním ze způsobů, jak jejich počet snížit.

 

EKODRIVING

Ekodriving je způsob jízdy, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí, šetří finanční prostředky a přispívá k bezpečnosti silničního provozu.

Jaké jsou hlavní zásady ekologické jízdy?

  • plynulá jízdy s nejvyšším možným rychlostním stupněm a nízkými otáčkami motoru
  • včasné přeřazení vyššího stupně (při otáčkách okolo 2000 ot./min.)
  • pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách (min. jednou za měsíc a před každou delší jízdou)
  • vyvarování se zbytečné zátěži
  • minimalizace aerodynamického odporu (lyžiny na střeše jen v případě nutnosti, zavřená okýnka při vyšší rychlosti apod.)
  • používání klimatizace a vytápění jen v případě potřeby

 

BIKESHARING

Bikesharing je systém sdílení kol. Bikesharing provozují nejen půjčovny kol, ale zejména automatické stanice s jízdními koly, jejichž přednost spočívá v tom, že si lze kolo na jednom místě půjčit a na jiném vrátit.  Jsou uzpůsobeny buď pro městský provoz, nebo pro regionální turistiku.Od tradičních komerčních půjčoven kol se liší především tím, že umožňují snadný a rychlý přístup a mohou být proto využívána pro každodenní mobilitu i pro jednosměrnou cestu.

V zájmu každého města a jeho obyvatel je čisté ovzduší, snižování hluku a emisí, proto jsou provozovateli městských systémů zejména samotná města nebo organizace zabezpečující městskou hromadnou dopravu.

Výhody bikesharingu:

  • levná a rychlá zápůjčka přímo v místě, kde kolo potřebuji
  • relativně vysoká přepravní rychlost v centrech měst
  • redukce neekologických způsobů dopravy v centrech měst a dopravní zácpy

Více o bikesharingu v příslušné kapitole.

Bike&Ride

BIKE&RIDE je taková kombinace způsobů dopravy, ve které funguje jízdní kolo jako dopravní prostředek na kratší vzdálenosti z místa bydliště k zastávce MHD nebo k vlakové stanici. Smysl tohoto systému spočívá v zajištění bezpečného zaparkování jízdního kola (cyklostojany, cyklogaráže) v místě zastávky nebo stanice tak, aby zde cestující mohli bezproblémově odstavit své jízdní kolo a bez obav pokračovat v cestě hromadnými dopravními prostředky.

INTERMODALITA

Pojem intermodalita se v dopravě používá pro kombinované způsoby dopravy, kdy člověk využívá více dopravních prostředků během jedné jízdy. V kombinaci s kolem sem spadají např. systémy Bike &Ride a Bikesharing.