Čistá mobilita České Budějovice

Studie dopadů

Zájemcům a problematiku dopadů elektromobility doporučujeme například  tuto bakalářskou práci, které se tématu věnuje vyčerpávajícím způsobem.