Čistá mobilita České Budějovice

Čistá mobilita

OBECNÉ INFORMACE

Doprava je jedním z faktorů, které mají zásadní vliv na kvalitu našeho života. Je jeho neodmyslitelnou součástí, ale zároveň i fenoménem, který má negativní dopad na životní prostředí a zdraví každého z nás. Na tvorbě škodlivých emisí se významným způsobem podílejí dopravní prostředky poháněné naftovými a benzínovými motory a vzhledem k jejich narůstajícímu počtu především v individuální automobilové dopravě nepříznivým způsobem ovlivňují celkovou imisní situaci. Dvojnásob pak toto platí zejména ve velkých městech a aglomeracích.

Dle Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí, kterou za rok 2013 vydalo MŽP, je V České republice podíl individuální automobilové dopravy na celkové dopravě zhruba čtvrtinový. Počátkem roku 2015 překročil počet registrovaných osobních aut pětimiliónovou hranici.

obr1

V souladu s udržitelným způsobem života hledá lidstvo vhodné alternativy pohonu dopravních prostředků. V současné době mezi ně patří:

• zkapalněné ropné rafinerské plyny (LPG),
• stlačený zemní plyn (CNG) a zkapalněný zemní plyn (LNG),
• bionafta a paliva na základě metylesteru řepkového oleje,
• paliva s využitím alkoholů (etanol a metanol),
• vodík,
• elektrický proud.

V České republice bylo počátkem roku 2015 zaregistrováno 2800 vozů s alternativním pohonem, což činí 2,5 procenta z celkového počtu všech nově přihlášených vozidel. U 80 procent z nich se jednalo o plyn, auta na zemní plyn a biometan či LPG (Liquefied Petroleum Gas).

ZDROJE:

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_vyvoj_dopravy/$FILE/OOO-Studie_o_vyvoji_dopravy_2013-20141020.pdf

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1562786-pocet-registrovanych-aut-v-cesku-poprve-prekonal-pet-milionu

http://www.sinz.cz/archiv/docs/si-2004-04-212-224.pdf